Bendix Linea NISSAN SENTRA-CHRYSLER Neón 96>2002 -8T-CW-L=47 mm (10 esrtrias) ” Bosch”6004AH5018

Nº OF TEETH T 8
PINION O.D G 27.2
FULL LENGTH L 47
Nº SPLINE SPL 10
Ø BUSHING ID 11
Ø EXTERNAL D 46.5
DIRECTION OF ROTATION CW
FAMILY FAM 94
Cotizar producto
Chrysler
Breeze 2.0L (122) L4 1996…1997
Neon 2.0L (122) L4 1996…1997
Neon 2.0L (122) L4 2000…2002
Neon 2.0L (122) L4 Plymouth 2000…2002
Stratus 2.0L (122) L4 Plymouth 1996…1997