CÓDIGO IVR-528 Categorías: ,
CÓDIGO IVR-528 Categorías: ,

REGULADOR ALT. HINO RANGER-TOYOTA DYNA-DAIHATSU 24V.

27700-58040
27700-58060
126000-7120 ND
126000-2390 ND

Cotizar producto

DAIHATSU
DELTA
HINO
RANGER
MEGA-CRUISER
TOYOTA
DYNA,TOYOACE
DYNA,TOYOACE
DYNA/RHINO
COASTER
LAND CRUISER
V98,98D(B)
BU100N(3B)
V115,116,118,118D,119(14B)
BU102J,102N,102P,102U,107N,
112M,112N,112T,112U,142N,147N,
162J,162M,162N,162U,172N,212N,
222N(15B-F)
BU100M(3B)
BU102E,102M,102T,102X,107M,
112M,112T,112X,142M,147M,162M,
162T,162X,172M,182M,202M,
212M,222M(15B-F)
XZU130(J05C)
BXD20(15B-FT)
BU60,70V,70VH,83(B)
BU68DH(3B)
BU100,100A,120V,140(3B)
BU61,84(11B)
BU66,66D,66H,67,67D,72,72D,
72DH,72H,73,74,78,87,87V,88,
91,94,96(14B)
BU88,91,94(14B-T)
BU102,102A,102D,102H,107,112,
112A,112D,132,137,142,147,202,162,
162A,162D,172,182,212,222(15B-F)
BU212,222(15B-FT)
XZU130(J05C)
HT-140(S05C)
BB40,46V(3B)
BB55(15B-F)
HDB50,51(1HD-FT)
HDB40,41,50,56(1HZ)
HZB50,51(1HZ)
HZJ70,70V,77HV(1HZ)
PZJ70,70V,77V,77HV(1PZ)
93~95
95~
93~95
95~
95~
95~
95~96
96~
93~95
93~95
95~
93~95
93~95
93~95
95~
95~
96~
02~
93~
95~
95~
93~
93~
92~
92~94